Asbest eraf, zon erop!

Meer subsidie voor  ‘Skjin en Enerzjyneutraal’

Vanaf 1 juli 2014 kunnen meer mensen gebruik maken van de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, ook in Fryslan.

Wat is er veranderd vanaf 1 juli 2014?

  • Meer aanvragers: voormalige agrarische ondernemers en eigenaren van een voormalige agrarisch bouwblok kunnen aanvragen
  • Hogere subsidie:  van € 3,00 naar € 4,50 per m² asbestdak
  • Kleiner dakoppervlak:  van 400 m² naar minimaal 250 m² te saneren asbestdak
  • Kleinere zonnesystemen: plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen
  • Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verdubbeld van 7.500 naar 15.000 euro
  • Aanvraagtijd verlengd: Subsidie aanvragen kan tot 1 september 2015.

Aanvullende informatie

Meer informatie: www.asbestvanhetdak.nl . De overheid stimuleert asbestsanering in verband met het wettelijke verbod op het gebruik asbest in 2024.

Achtrpagina-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 2024 mag asbest omwille van gezondheidsredenen niet langer als dakbedekking dienen. Veel agrarische gebouwen hebben nog steeds asbest op het dak dat over elf jaar verwijderd moet zijn. Dat is een hele klus en kan niet allemaal op het laatste moment gebeuren. Als uw stal toch aan groot onderhoud toe is, is dit misschien het moment om aan zonnepanelen te denken.

Samen met de Noardlike Fryske Walden, Hollema Bouw en de Rabobank hebben wij op deze ontwikkelingen in gespeeld door een arrangement te ontwikkelen waarbij u als agrariër te maken krijgt met een loket voor:

· asbestsanering
· een op maat geleverd zonnesysteem
· een passende financiering.

Eén totaalpakket
Er zijn wellicht bedrijven die nog steeds op prijs kunnen concurreren. Het sterke punt The Sun Factory is echter dat wij u als agrariër één totaalpakket aanbieden en u compleet ontzorgen. Asbest saneren, dakrenovatie, een geschikt zonnesysteem plaatsen en een gunstige financiering. En met de verwachte stijging van energieprijzen is het niet alleen een duurzame maar ook lonende investering.

Fiscale voordelen zonnepanelen
Ondernemers in de agrarische sector kunnen gebruik maken van een aantal fiscale maatregelen die bevorderen dat de sanering van oude asbestdaken wordt gecombineerd met het aanbrengen van zonnepanelen.

Gratis rendementsberekening
Voor elke boer is de situatie anders. Daarom maken wij graag kosteloos een werk- en rendementsberekening voor u. Zo weet u precies hoe snel u gaat verdienen met een investering in zonne-energie. Neem eens contact met ons op via 0511-431291 of vul onderstaand formulier in.

Contact formulier