Sponsoring

The Sun Factory krijgt dagelijks vele verzoeken voor sponsoring. Door het sponsorbeleid door te nemen kunt u zelf al enigszins een inschatting maken of uw sponsoraanvraag en aangeboden wederdienst aanmerking komt voor sponsoring.

The Sun Factory sponsort op beperkte schaal evenementen, verenigingen, stichtingen en activiteiten. Dat doen we om onze naambekendheid te vergroten, maar ook regionale initiatieven te ondersteunen. Belangrijk is dat de ondersteuning die we geven, in welke vorm dan ook, past bij The Sun Factory en het imago van maatschappelijk betrokken organisatie. Onze bijdragen kunnen zowel financieel zijn als in natura. Als tegenprestatie verwachten wij dat onze naam wordt vermeld als sponsor.

Aanvraagformulier

Via onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor sponsoring. Uw aanvraag moet aan alle criteria voldoen en via het formulier zijn ingediend. Alleen dan nemen wij uw aanvraag in behandeling en ontvangt u reactie. Volledig ingevulde formulieren mag u retour sturen naar; info@thesunfactory.nl

Sponsorbeleid
Om voor sponsoring in aanmerking te komen, moet er aan een aantal criteria worden voldaan.

– De activiteit, het evenement of project heeft raakvlakken met The Sun Factory.
– De aanvrager is een organisatie die zich inzet voor het maatschappelijk belang.
– De activiteit, het evenement/ of project is toegankelijk voor een breed publiek.

Voldoen aan de criteria wil niet automatisch zeggen dat uw verzoek ook wordt toegekend. Bij de beoordeling wordt er behalve naar de criteria, ook gekeken naar het beschikbare budget en lopende afspraken of toezeggingen.

Downloads
Aanvraag formulier sponsoring