Veel gestelde vragen zonnepanelen

Veelgestelde vragen

Algemeen zonnepanelen

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

Dat is afhankelijk van hoeveel stroom u wilt opwekken en hoeveel ruimte (fysiek en financieel) u daarvoor beschikbaar hebt. Een zonnestroominstallatie is bovendien modulair op te bouwen. U klein kunt beginnen en later (stapsgewijs) uitbreiden. Laat uw situatie berekenen en vraag een vrijblijvende offerte aan!

Wat is de meeste optimale oriëntatie van de zonnepanelen op het dak?

De meest optimale oriëntatie is richting het zuiden met een verticale hellingshoek van 30 graden. Een andere oriëntatie is ook mogelijk, de opbrengst is dan wat lager. Een exacte opbrengstberekening wordt met de offerte meegestuurd.

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonneboiler?

De zon geeft warmte en licht. Om zonnestroom op te wekken gebruikt u een zonnepaneel. Dit paneel zet licht om in stroom. Om zonnewarmte op te wekken (meestal voor warm tapwater) gebruikt u een zonneboiler. De zonneboiler zet de straling van de van de zon om in warmte.

Wat is de kwaliteit van de zonnepanelen van The Sun Factory?

De productgarantie van de zonnepanelen is 10 jaar. Daarnaast wordt opbrengstgarantie gegeven van 90% na 12 jaar en van 80% na 25 jaar.

Installeren zonnepanelen

Dient er ook nog een speciale aansluiting in de meterkast te worden geïnstalleerd?

Een systeem van minder dan 3 panelen kan direct op het stopcontact worden aangesloten. Wanneer er meer dan 3 panelen gemonteerd worden, dient het systeem te worden aangesloten op de meterkast. Dit houdt dat in dat er een nieuwe elektragroep aangesloten moet worden. Deze werkzaamheden kunnen door ons worden uitgevoerd.

Hoe wordt de kabel tussen de omvormer en de meterkast gemonteerd?

De ligging van de kabel wordt in overleg met u besproken. In sommige gevallen is een schacht aanwezig waar de kabel in kan. In andere gevallen wordt de kabel weggewerkt in een kleine kabelgoot die wij tegen het plafond of de muur monteren. Soms kan de kabel ook weggewerkt worden in een kast. Tenslotte is het ook een optie om de kabel buitenom te laten lopen. In elk geval zal de ligging van de kabel altijd in overleg met u worden vastgesteld, tijdens het locatiebezoek

Waarom moet mijn omvormer zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen gemonteerd worden?

Hoe korter de (DC-)kabel tussen de omvormer en de PV-panelen is, hoe lager het spanningsverlies, en dus hoe hoger het rendement van het hele systeem.

Energie opwekken

Verzorgt The Sun Factory ook de aanmelding bij de huidige energieleverancier voor het terugleveren van elektriciteit?

Nee, dit dient u zelf te doen. Wanneer de installatie opgeleverd is dient u een zogenaamde ‘teruglevermelding’ te doen bij uw energieleverancier. Dit kunt u doen via de website www.energieleveren.nl. Op basis van uw postcode en huisnummer kan u  in 3 stappen eenvoudig de terug levering aanmelden. U krijgt dan bericht van uw netwerkbeheerder over de aangemelde teruglevering.

Wat gebeurt er met de opgewekte elektriciteit als ik niet thuis ben en het is een zonnige dag?

Wanneer er geen energieverbruik is (als u bijvoorbeeld op vakantie bent) dan levert de installatie de opgewekte energie automatisch terug aan het net. Deze teruggeleverde energie wordt in mindering gebracht op uw energienota (dit heet salderen).

Is een zonnepaneel altijd gekoppeld aan het electriciteitsnet?

Er is een off grid variant en een netgekoppelde variant. Het off grid systeem slaat overtollige energie op in een accu. Deze variant is geschikt voor plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is. Het netgekoppelde systeem is aangesloten op het elektriciteitsnet en sluist de energie die u niet gebruikt terug naar het energiebedrijf. Wat u opneemt en teruglevert aan het elektriciteitsnet, wordt door uw energiebedrijf verrekend.

Onderhoud zonnepanelen

Moet ik zonnepanelen regelmatig schoonmaken?

Enkele malen per jaar reinigen van de zonnepanelen met een zachte borstel en schoon water zou voldoende moeten zijn. Ondanks dat zonnepanelen onder een hoek staan en vaak een coating hebben, kan er in periodes van droogte en/of in vervuilde omgevingen snel een stoflaag op de panelen terecht komen. Deze stofdeeltjes kunnen de opbrengst van de panelen omlaag brengen van een paar procent tot 20 procent in zeer ongunstige gevallen. U kunt het schoonmaken uitbesteden aan een The Sun Factory, wij controleren dan ook meteen of uw systeem nog goed functioneert.

Juridisch

Moet ik een vergunning aanvragen voor zonnepanelen?

Nee, bij bestaande gebouwen is het zo dat de zonnepanelen vergunningsvrij gemonteerd mogen worden. U dient wel een vergunning aan te vragen wanneer u in een beschermd monument of beschermd stadsgezicht woont. Indien u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is kunt u dit controleren op de website www.omgevingsloket.nl.

Moeten de zonnepanelen op mijn dak verzekerd worden?

Omdat de installatie op uw dak gemonteerd wordt, valt dit onder uw gebruikelijke woonhuisverzekering/opstalverzekering. Neem hiervoor contact op met uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Ik ga verhuizen, kan ik de zonnepanelen meenemen?

Ja, dat is mogelijk, de installatie is in principe demontabel. De ervaring leert dat zonnepanelen vaak worden overgenomen door de volgende eigenaar van de woning.

Ik woon in een huurhuis, kan ik zonnepanelen aanschaffen?

Ja, dit is mogelijk. Hiervoor dient u wel een melding te maken bij uw woningbouwvereniging. Zij dienen u toestemming te geven.