‘It is duorsum en kin ek hiel goed ut!’ zegt Lamina Westerdijk

Ook voor MKB-bedrijven geldt dat zonnepanelen er voor zorgen dat het milieu zo weinig mogelijk wordt belast en dat de energiekosten sterk worden gereduceerd. Niet meer afhankelijk van energiebedrijven of van de wereldmarkt maar je kunt als ondernemer beschikken over een eigen energievoorziening.

Jachthaven Westerdijk in Earnewald koos voor The Sun Factory en legde 130 panelen op het dak, deels schuindak en deels platdak. Hier wordt jaarlijks ruim 29.000 kWh opgewekt!