Een energiestation in de Alde Feanen

In Nationaal Park De Alde Feanen, een natuurgebied zonder netaansluiting voor electra, heeft The Sun Factory energiestations voor vakantiewoningen gerealiseerd.  Met zon en wind wordt energie opgewekt op het eigen perceel en opgeslagen in batterijen met een geavanceerd opslagsysteem. Met een Wifi verbinding kunnen de prestaties van het systeem op afstand worden uitgelezen.

De systemen zijn geleverd met een vermogen van 2340 Wp gecombineerd met een bruto-opslagcapaciteit van 5 kWh of een vermogen van 3120 Wp gecombineerd met een bruto-opslagcapaciteit van 10 kWh. In een aantal gevallen is er een windturbine bijgeplaatst met een vermogen van 350W.

Tijdens de zomermaanden kan gerekend worden met een verbruik van een normaal huishouden. Gedacht kan worden aan verlichting, koelkast, pomp voor riolering en tv/computer. Dit is erg afhankelijk van de persoonlijke situatie uiteraard, maar een flinke verbetering van het comfort van de woning. Ook is het mogelijk met een aanpassing te zorgen dat er elektrisch kan worden gevaren.

Nieuw is de monitoring, de werking van het systeem kan met behulp van een speciaal aangelegde Wifi verbinding kan worden uitgelezen door de gebruiker/bewoner en door de leverancier , The Sun Factory, om storingen te kunnen uitlezen.

 

Autonoom Alde Feanen

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,