Jaar langer asbest vervangen door zonnepanelen

De regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is verlengd tot eind 2016. Boeren met asbest op het dak kunnen dit nog laten vervangen door zonnepanelen met behulp van subsidie. De provinicie wil de boeren zo stimuleren om zonnepanelen op hun dak te leggen.

De regeling loopt sinds 2013 en geldt ook voor eigenaren van voormalige boerenschuren. In de eerste tweeëneenhalf jaar deden 124 boeren en eigenaren van boerderijen een aanvraag voor subsidie. In totaal leveren die 2,6 megawatt aan zonne-energie op. Er was een subsidiebedrag van 600.000 euro mee gemoeid.

Elke maand komen er ongeveer 15 aanvragen bij. In dat tempo is het subsidiebudget van 1.478.700 euro eind 2016 op. Dan moeten alle daken die met deze regeling van zonnepanelen voorzien zijn, ongeveer 5 megawatt opleveren.

In 2024 is de aanwezigheid van asbest in en op gebouwen wettelijk verboden. Op www.asbestvanhetdak.nl staat meer informatie over de regeling. Daar staat ook hoe boeren en eigenaren een aanvraag kunnen indienen.Zonnepanelen Oudega

Bron, meer info: Provinsje Fryslân en de subsidieregeling

Tags: , , , , , , ,